Atbilstoši MONUM noslēgtajam līgumam ar AS "Valmieras Enerģija" par katlumājas būvniecību Dakstiņu ielā 1, pašlaik tiek veikti pēdējie projektēšanas darbi. Tāpat ir sagatavots pagaidu piebraucamais ceļš un uzstādīts zemesgabala pagaidu nožogojums.

AS „Valmieras Enerģija” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 18.aprīlī noslēdza līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā” (Nr.4.3.1.0/17/A/010) īstenošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt siltumapgādes sistēmu energoefektivitāti: paaugstināt energoefektivitāti siltumavotos, tai skaitā samazināt CO2 saturu kurināmajā, līdz ar to nodrošinot Valmieras pilsētas siltumapgādes sistēmu atbilstību ES vides aizsardzības prasībām, kā arī paaugstināt Valmieras pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, attīstot videi draudzīgas infrastruktūras pieejamību visā pašvaldības teritorijā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.