Par modernu pilsētu liecina ne tikai mūsdienīgas ēkas, bet arī attīstīta infrastuktūra. Esam pabeiguši darbu pie Attekas ielas turpinājuma būvniecības Ādažos. Šis ir nozīmīgs projekts, jo dod iespēju ērtāk piekļūt topošajai Ādažu sākumskolai, kas durvis vērs jau šī gada rudenī, kā arī liecina par pilsētas infrastruktūras attīstību kopumā.

MONUM veica būvdarbus vairāk nekā 12 000 kvadrātmetru apbūves platībā. Šis ir lielākais infrastruktūras attīstības projekts 2018. gadā, ko īstenojusi Ādažu novada dome.

“Attekas ielas turpinājuma būvniecība ir unikāls projekts, kas tapa rekordīsā laikā – nepilnos trīs mēnešos paveicām gultnes izstrādi un bruģa seguma izbūvi un apzaļumošanu. Liels paldies mūsu sadarbības partneriem, apakšuzņēmumiem, kas palīdzēja to īstenot,” sadarbību atzinīgi novērtē MONUM projektu vadītājs Aļģirds Balta.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 535 550, 86 eiro.