Noslēdzies darbs pie viena no vērienīgākajiem MONUM kanalizācijas tīklu būvdarbu projektiem Siguldā. Projekta rezultātā pilsētā izbūvēta sadzīves un lietus kanalizācijas sistēma, veikta Kaijas ielas gultnes un bruģa seguma izstrāde, kā arī atjaunots ceļa segums un izbūvēts ielas apgaismojums.

Atbilstoši līgumam ar SIA “Saltavots” veicām arī teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, kas aprīkotas ar mūsdienīgām automatizētām vadības sistēmām.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 087 530, 91 eiro.