Piekdtien, 15.decembrī, Alūksnē svinīgā pasākumā tika atklāta MONUM būvētā industriālā teritorija ar ražošanas ēku. 

Projekta “Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1. kārta” ietvaros uzlabota industriālajai zonai pieguļošā ielu infrastruktūra, pārbūvējot Rūpniecības ielu un Ganību ielas posmu. Jaunizveidotā industriālā teritorija ir aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu. Uzbūvētā industriālā ēka sastāv no ražošanas un noliktavas telpām 876,5 m2 platībā, kā arī biroja un tehniskajām telpām 115,1 m2 platībā. Ēkas kopējā platība ir 991,6 m2.