Esam pabeiguši būvniecības darbus Alūksnē, kur pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1. kārta ietvaros tika izbūvētas ražošanas un noliktavas telpas 876,5 m2 platībā, kā arī biroja un tehniskās telpas 115,1 m2 platībā. Projekta ietvaros veikta arī Rūpniecības un Ganību ielu pārbūve. Ekspluatācijā nodotā jaunuzceltā industriālā teritorija ir piemērota uzņēmējdarbībai. 

Alūksnes novada pašvaldība projektu īstenoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2,37 miljonus eiro.