Dienā, kad tika prezentēts pirmais pilnībā uzbūvētais un projektam atbilstoši aprīkotais dzīvoklis jaunajā Valmieras daudzdzīvokļu īres namā, MONUM valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš sniedza interviju reģionālajam laikrakstam "Liesma" gan par abiem Valmierā topošajiem īres namiem un šo darbu specifiku, gan par celtnieku problēmām un to risinājumiem visas valsts mērogā.

Cik interesants un varbūt arī sarežģīts firmai MONUM ir šis objekts Valmierā — divi īres nami ar kopā 150 dzīvokļiem?

Daudzdzīvokļu māju celtniecība pēc grūtības pakāpes nav tā sarežģītākā lieta, MONUM ir būvējis arī daudz sarežģītākus objektus, piemēram,  katlumājas ar lielām megavatu jaudām, ārējos inženiertīklus, hidrobūves, iekšējos inženiertīklus, peldbaseinus, sporta zāles. Esam veikuši arī ielām pilnīgas rekonstrukcijas ar visām apakšzemes komunikācijām. Teiksim tā — daudzdzīvokļu mājas ir pareizi jābūvē! Jo šeit tiek izmantoti trīsslāņu dzelzsbetona paneļi. Pats būtiskākais montāžas procesā — lai tos pareizi samontētu un lai pēc tam ekspluatācijā nebūtu plaisas.  Kā redzam, šajā dzīvoklī nevienas plaisas nav, visas salaidumu vietas ir perfektas, taisnas. Šādas tehnoloģijas, kādas lietojam Valmierā, pašlaik ļoti daudz izmanto Skandināvijā. Šādas ēkas ir energoefektīvas, videi draudzīgas un ar labu akustiku iekštelpās. No sarežģītības viedokļa šis mums nav tas grūtākais objekts, tas mums kā celtniekiem ir interesants un patīkams.

Nav noslēpums, ka būvdarbu gaitā radās zināmas problēmas ar trīskorpusu nama Ķieģeļu ielā 8 pamatu nestspēju. Droši vien tās prasīja papildu investīcijas no celtnieku kabatas. Vai tas neatbaidīs firmu MONUM piedalīties varbūt vēl kādos līdzīgos būvniecības iepirkumu konkursos Valmierā? Kā zināms, pašvaldība gribētu jauno dzīvokļu īres tirgu papildināt līdz pat 1000 dzīvokļiem, tātad celtniecība notiks arī turpmāk un tieši šajā apkārtnē.

Nē, neatbaidīs. Esmu pieredzējis šādas lietas daudzos projektos. Ir mums bijušas vēl kritiskākas situācijas ar lielākām problēmām. Strādājot 15 gadus būvniecības nozarē, ir bijuši gadījumi, kad notiek ēku sēšanās, ēku svārstības, bet šeit, Valmierā, nebija tik traki. Gatavajās konstrukcijās nekur neparādījās nekādas plaisas, pat mikroplaisu nebija. Kopā ar būvkonstruktoriem mēs laikā noreaģējām, ka jāpieņem kāds risinājums. Kaut arī sākotnējie mērījumi rādīja, ka visa grunts nomainīta un noblīvēta, ka viss izdarīts.

Visa intervija izlasāma šeit: