18. jūlijā,  izvērtējot nepieciešamo dokumentāciju un veicot ēkas vispārēju apskati, Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma ekspluatācijā Ādažu sākumskolu Attekas ielā 16. Darbs pie sākumskolas būvniecības tika uzsākts 2018. gada sākumā, kā rezultātā tapusi moderna un plaša ēka vairāk nekā 10 000 kvadrātmetru platībā.

Ādažu sākumskolas ēkas divos korpusos izbūvētas 32 modernas mācību klases, kas izvietotas četros blokos. Katram blokam un attiecīgi mācību klasēm tajos piešķirta krāsa – zila, zaļa, sarkana un oranža. Izmantotais krāsu risinājums ne tikai palīdzēs skolēniem vieglāk orientēties, bet arī piešķir dinamiku ēkas koptēlam.

Skolā ir divas plašas ēdamzāles un mūsdienīga aktu zāle. Ēkā izbūvēta sporta zāle un divi iekšējie spēļu laukumi, kā arī sporta laukums āra nodarbībām.

Inovatīva ēdināšanas sistēma

Ēdināšanas sistēmas nodrošināšanā izmantota skandināvu pieeja, kas paredz skolēnu pašapkalpošanos. Jau sākot no 1. klases bērni varēs izvēlēties pusdienas atbilstoši savām vēlmēm, tādējādi ne tikai samazinot atkritumu daudzumu, bet arī nepieciešamo ēdamzāles platību. Plānots, ka vienlaicīgi katru ēdamzāli varēs apmeklēt 200-250 skolēni.

Starptautiskajiem standartiem atbilstoša sporta zāle

Visi jaunuzceltās ēkas sporta zāles parametri atbilst starptautisko basketbola un volejbola federāciju prasībām, lai nodrošinātu kvalitatīvu basketbola un volejbola sacensību norisi nacionālā līmenī. Pievienotā vērtība būs arī Ādažu novada iedzīvotājiem, kas ārpus skolas laika varēs izmantot modernās sporta zāles sniegtās aktīvās atpūtas iespējas. Tādēļ pārdomāti ir veidota atsevišķa ieeja sporta zālē un izbūvētas autostāvvietas tās apmeklētājiem.

Energoefektīvi risinājumi, kas saudzē vidi

Ēkas projektēšanā izmantoti ilgtspējīgi energoefektivitātes risinājumi. Mācību klases ir aprīkotas ar mūsdienīgu ventilācijas sistēmu, kas nodrošina decentralizētu pieeju gaisa temperatūras un kvalitātes regulēšanā. Katra klase ir autonoma, kurā temperatūru, gaisa daudzumu un CO2 līmeni iespējams regulēt pēc nepieciešamības. Šāds risinājums liecina par ilgtspējīgu pieeju būvniecības procesam, ilgtermiņā sniedzot ievērojamu resursu ietaupījumu, kā arī saudzējot apkārtējo vidi.

Visu skolas telpu apgaismošanā izmantots energoefektīvs risinājums - LED gaismas. Ēkas gaiteņi un telpas aprīkotas ar kustību sensoriem, kas nodrošina apgaismojumu tikai vietās, kurās tas nepieciešams. Savukārt, lai gaiteņos nodrošinātu pilnvērtīgu dabisko apgaismojumu, tie izvietoti ap stikloto iekšpagalmu.

Sakārtota un telpiski vienota apkārtējā vide

Arī skolas apkārtne - apkārtesošās Gaujas un Attekas ielas, ir izbūvētas, veidojot telpiski vienotu un arhitektoniski izcilu pilsētvidi. Projekta, tostarp Gaujas un Attekas ielu izbūves, kopējās izmaksas ir vairāk nekā 24 miljoni eiro. Jaunās skolas ēka tiks atklāta jau šī gada septembrī.

MONUM izsaka pateicību pasūtītājam Ādažu novada domei, būvprojekta autoriem SIA “Nams” un būvuzraugiem  SIA “Būvuzraugi LV” par sadarbību šī unikālā projekta īstenošanā.

 Foto: Laima Jātniece