Ar Eiropas Savienības atbalstu Salaspilī notiek aktīvi ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras modernizācijas darbi. Šobrīd projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Salaspilī, II kārta" ietvaros notiek darbi Miera, Meža, Maskavas, Celtnieku un citās novada ielās.

MONUM ieguva tiesības veikt paredzētos darbus par 4,8 milj. euro.

Pēc ūdensapgādes darbu pabeigšanas Miera ielā plānots sākt ielas rekonstrukciju, kur papildus tiks izveidoti veloceliņi, auto stāvvieta un veikti labiekārtošanas darbi.