SIA MONUM uzsāk darbus pie kompleksu risinājumu ieviešanas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā.

Būvdarbus paredzēts veikt ar KPFI atbalstu.

Pasūtītājs: Salacgrīvas novada dome.