Jaunumi

 • MONUM modernizē ūdens apgādes sistēmu Salaspilī, II kārta

  02.06.2014.

  Publikācija "DIENAS BIZNESS" 2014. gada 2. jūnijā.

  Lasīt tālāk
 • SIA MONUM veiks "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukcijas darbus Ogrē"

  27.05.2014.

  Lasīt tālāk
 • MONUM uzsāk darbus - kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salacgrīvas vidusskolā

  11.05.2014.

  Lasīt tālāk
 • MONUM uzsāk VSAC "Rīga filiāles "Ezerkrasti" ēkas Berģu ielā 160, Rīgā, rekonstrukcijas darbus

  04.04.2014.

  Lasīt tālāk
 • Piektdien ekspluatācijā nodos Ozolnieku attīrīšanas iekārtas

  Rīt pulksten 10 Druvenieku ceļā 10 Ozolniekos svinīgi atklās notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kas izbūvētas ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Tās nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu Ozolnieku ciemā, informē pašvaldība.

  Lasīt tālāk