MONUM par 3, 777 884 milj. latu veiks ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, izbūvi un labiekārtošanu Dobeles aglomerācijā, liecina informācija IUB. Darbu veicēja izvēles galvenais kritērijs bija saimnieciskais izdevīgums.