27. novembrī Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune iemūrēja kapsulu nākamajām paaudzēm Valgundes sporta halles pamatos. Pasākumā pie Kalnciema vidusskolas piedalījās gan pašvaldības atbildīgo dienestu pārstāvji, Valgundes pagasta, būvnieku -  SIA MONUM pārstāvji, gan Kalnciema vidusskolas skolēni un pedagogi.

Vēstījumā, kas ieguldīts ēkas pamatos, uzsvērts, ka halle celta ar mērķi Jelgavas novadā nodrošināt uz attīstību un izaugsmi orientētu infrastruktūru, tāpat pausta pārliecība, ka Valgundes sporta halle kļūst ne tikai par Jelgavas novada, bet arī Jelgavas un citu Latvijas pilsētu un novadu jauniešu sporta nometņu, sacensību un treniņu norises vietu.
Jāpiebilst, ka līdz ar vēstījumu kapsulā tika ievietota viena lata monēta ar skursteņslauķa attēlu, Jelgavas novada piemiņas monēta, ka arī Jelgavas novada pašvaldības izdevuma šī mēneša eksemplārs.

Jau ziņots, ka projekta  „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Valgundes sporta halle” jaunbūve Jelgavas novadā” ietvaros Valgundes pagastā taps viena no funkcionāli modernākajām un pats būtiskākais – energoefektīvākajām sporta hallēm, kas spēs nodrošināt iespējas Valgundes un novada jauniešu sportiskajām aktivitātēm arī profesionālā līmenī.

Projekta kopējās izmaksas ir plānotas un noteiktas Ls 1 144 443.48 apmērā, no tām Ls 474 320.28  ir KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) līdzfinansējums.