2019. gada jūlijā noslēdzies apjomīgs darbs pie šķeldas katlu mājas projektēšanas, kas atradīsies Dakstiņu ielā 1, Valmierā un apgādās Gaujas labā krasta iedzīvotājus ar siltumenerģiju. Ir izbūvēti pāļi un pašlaik esam uzsākuši darbu pie katlu mājas pamatu izbūves. Paralēli notiek grunts tehogēnās nomaiņas darbi zem teritorijas iesegumiem.

“Esam izpildījuši būvniecības nosacījumus un saņēmuši Valmieras pilsētas būvvaldes atļauju būvdarbu uzsākšanai. Šis ir laiks, kad uzsākam būtiskākos darbus – ēkas pamatu izbūvi. Pašlaik darbi norit pēc plāna un straujiem soļiem virzāmies uz priekšu, lai jau nākamā gada pavasarī jaudīgā katlu māja būtu pieejama Gaujas labā krasta iemītniekiem,” stāsta MONUM būvniecības projektu vadītājs Kaspars Brencis.

Jaunā katlu māja tiek būvēta atbilstoši mūsdienu prasībām kā videi draudzīga siltumapgādes sistēma. Tā ne tikai tikai nodrošinās efektīvu siltumapgādi Valmieras iedzīvotājiem, bet arī radīs minimālu ietekmi uz vidi.

Projektā paredzēts uzstādīt šķeldas biomasas katlu ar siltuma jaudu 9MW un dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru ar siltuma jaudu 1,5 MW. Projekta kopējās izmaksas ir 4 9903 96,75 eiro + PVN.