SIA MONUM veiks ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbus Ķemeros.

Būvdarbus paredzēts veikt ar Kohēzijas fonda atbalstu.

Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"