Salaspils novadā īstenotā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salaspils novada Salaspilī un Saulkalnē, II kārta” būvdarbi ir noslēgušies un jaunizbūvētie tīkli ir nodoti ekspluatācijā. Projekta ietvaros Salaspilī un Saulkalnē ir izbūvēti un rekonstruēti
~18 627m ūdensapgādes tīkli, ~12 443m pašteces kanalizācijas tīkli un ~932m kanalizācijas spiedvads, kā arī rekonstruētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvētas divas sūkņu stacijas. 

Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

17.aprīlī, klātesot MONUM un Valgums-S pārstāvjiem, kā arī Salaspils novada pašvaldības vadībai, tika svinīgi atzīmēta noslēgtā līguma darbu izpilde un inženierbūvju nodošana ekspluatācijā.