Pasūtītājs: SIA "Ogres novada pašvaldības aģentūra "Mālkalne"".

Projektu līdzfinansē ar Kohēzijas fonda atbalstu.