Pasūtītājs: VSAC "Vidzeme"

Projektu līdzfinansē ar KFPI atbalstu.