Pasūtītājs: SIA "Saldus komunālserviss"

Projektu līdzfinansē ar Kohēzijas fonda atbalstu.