Būvdarbus paredzēts veikt ar Kohēzijas fonda atbalstu.

Pasūtītājs: SIA "Seces koks"