Būvdarbus paredzēts veikt ar Kohēzijas fonda atbalstu.

Pasūtītājs: SIA "SM Energo".