1.iepirkumu daļa:  „Jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli”.

Būvdarbus paredzēts veikt ar Kohēzijas fonda atbalstu.

Pasūtītājs: SIA "Zilupes LTD".