Par vairāk nekā 5,8 milj. eiro centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūvei Mārupes novada pirmajā, otrajā un trešajā rajonā veiks SIA MONUM.

Būvdarbus paredzēts veikt ar Kohēzijas fonda atbalstu.

Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Mārupes komunālie pakalpojumi".