Šodiem, 21.februārī, MONUM svinīgā pasākumā noslēdza līgumu ar Ādažu novada domi par Ādažu sākumskolas pirmās kārtas būvniecību un ielas (Attekas ielas turpinājuma) gar skolas jaunās ēkas izbūvi. 

Jaunā skolas ēkas platība būs 10 500 m². Skolas jaunā ēka izprojektēta ar augstiem energoefektivitātes rādītājiem, lai samazinātu ēkas ekspluatācijas izmaksas.

Skolas pirmās kārtas izbūve ne vien nodrošinās Ādažu novada iedzīvotājiem vispārējās izglītības iestādes pakalpojuma pieejamību novadā, bet arī turpinās veidot Gaujas ielu un Attekas ielu kā telpiski vienotu un arhitektoniski izcilu vietu Ādažos. Tāpat projekta tehniskā specifikācija paredz prasību – piekļūšanu pie jaunās skolas ēkas un izbraukšanu ar autotransportu risināt tā, lai izvairītos no sastrēgumu veidošanās, paredzot iespēju vecākiem ērti pārvietoties, neradot traucējumus apkārtējiem. 

Projekta kopējās izmaksas ir 17 626 000 eiro + PVN.