Turpinot Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukciju, no decembra ēkā ir pieslēgta apkure un sākušies iekšdarbi. Uzsākta Lielās zāles skatuves tehnoloģiju izbūve, daļā telpu tiek veikti krāsošanas darbi. Līdztekus tiek izbūvēti elektrības un vājstrāvu kabeļi. Ir pabeigta fasādes rekonstrukcija, kas ieguvusi jaunu veidolu – vizuālo risinājumu, kurā attēlots smilšakmens atsegums pie Velna alas.

Kultūras centra ēka ir būvēta 1962.gadā un kopš tā laika būtiski remontdarbi tajā nebija veikti. Apjomīgā pārbūve tika sākta 2016.gada beigās, un tās rezultātā Kultūras centrs iegūs trīs mēģinājumu telpas orķestra, kora un dejotāju vajadzībām, paplašinātu skatuvi, kā arī papildu sēdvietas skatītājiem un jaunas noliktavas telpas. Tāpat tiks veikta teritorijas labiekārtošana, celiņu, laukumu izbūve.

Daļa no Kultūras centra rekonstrukcijas izmaksām 1 921 171,03 eiro apmērā tiek segtas, īstenojot  projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Siguldas novada Kultūras centra ēkā”, kam finansējums piešķirts Emisijas kvotu izsoļu instrumenta projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas”. Pārējo finansē Siguldas novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Kopumā novada Siguldas novada Kultūras centra rekonstrukcijas izmaksas ir gandrīz astoņi miljoni eiro. 

Atjaunotais Siguldas novada Kultūras centrs durvis vērs šajā gadā.