Šā gada martā MONUM pievienojās sabiedriskai organizācijai "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība”, kurā bez MONUM jau apvienojušies deviņi Latvijas lielākie būvuzņēmēji ar mērķi veicināt ilgtspējīgu būvniecības nozari, kuras pamatā ir drošība, kvalitāte, ilgtermiņa attīstība un nozares konkurētspēja. Lai īstenotu šo mērķi, “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” uztur dialogu starp būvniecības nozari un Latvijas valsti, rosinot pozitīvas pārmaiņas, kas sekmētu izvirzītā mērķa sasniegšanu.

Pievienošanos partnerībai komentē MONUM valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš: “Būdams viens no Latvijas vadošajiem būvniecības uzņēmumiem ar stabiliem darbības rādītājiem, uzskatām MONUM pievienošanos Latvijas Būvuzņēmēju partnerībai par likumsakarīgu, un esam gandarīti par to. Būvniecības līderiem jāturas kopā, lai pēc iespējas jaudīgāk iestātos un kopīgi sekmētu nopietnus nozares sakārtošanas pasākumus – pirmkārt, ēnu ekonomikas mazināšanu, kas rada problēmas gan ar būvniecības kvalitāti, gan drošību, kā arī jau sen nepieciešamo būvnieku klasifikācijas ieviešanu iepirkumu procesa sakārtošanai.”

“Latvijas Būvuzņēmēju partnerības” vadītāja Baiba Fromane arī ir gandarīta par MONUM lēmumu pievienoties partnerībai. “Ja nozares uzņēmumi vēlas veikt fundamentālas pārmaiņas nozarē, ir jāspēj strādāt kopā. “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” ir atvērta arī citiem nozares uzņēmumiem, kuri vēlas pievienoties un strādāt pie nozares sakārtošanas,” norāda Baiba Fromane.

“Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” ir noteikusi galvenos uzdevumus izvirzīto mērķu sasniegšanai:

- panākt būvniecības sektoram labvēlīgu politiku, kas veicinātu ilgtspējīgu nozares attīstību un konkurētspēju ārvalstu tirgos;
- ieviest labas prakses standartus, kas veicinātu kvalitāti un drošību būvniecībā;
- parādīt nozari kā perspektīvu vidi karjeras attīstīšanai, rosinot jauniešus apgūt ar nozari saistītās profesijas;
- rosināt pārmaiņas izglītības sistēmā, lai jaunie speciālisti tiktu sagatavoti atbilstoši darba tirgus vajadzībām;
- veikt pasākumus, kas nodrošina godīgu konkurenci un mazina ēnu ekonomiku.

“Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” šobrīd apvieno desmit lielākos būvniecības uzņēmumus Latvijā - "Skonto Būve", "RE&RE", "RBSSKALS", "Merks", "Latvijas Energoceltnieks", "Arčers", "LNK Industries", "Abora", "Moduls Rīga" un “MONUM”.

 LBP