MONUM 14. jūlijā parakstīja līgumu ar Rēzeknes pilsētas domi par rūpniecības kompleksa un piebraucamā ceļa būvniecību Viļakas ielā 1, Rēzeknē. 

Būvprojekta izstrādātājs ir SIA „Ceturtais stils”. Saskaņā ar projektu pašvaldības teritorijā, Viļakas ielā 1, plānots uzcelt rūpniecības ēku 6784,13 kvadrātmetra platībā, tai skaitā ražotnes daļu 4981,20 kvadrātmetra platībā un biroja daļu 1802,93 kvadrātmetru platībā.

Ēkas tiks aprīkotas ar visām nepieciešamajām inženierkomunikācijām – ūdensapgādi un kanalizāciju, apkuri, ventilāciju, elektroapgādi, tostarp paredzēts izbūvēt ugunsdzēsības automātikas sistēmu un zemējuma un zibensnovadīšanas sistēmu.

Lai šajā teritorijā varētu nokļūt no Viļakas ielas puses, tiks izveidots piebraucamais ceļš ar nepieciešamo publisko infrastruktūru – autostāvvietu vieglajām un kravas automašīnām, tiks izbūvēti ārējie elektrības tīkli, ārējā kanalizācijas sistēma un lietus ūdens kanalizācijas tīkli, kā arī tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.