Šodien ekspluatācijā nodota Kandavas siltumtrase. Pilsētā, kurā centralizētas apkures nav bijis vismaz 20 gadu, šis ir liels notikums!

Šī projekta laikā MONUM veica teju 4km siltumtrases izbūvi, uzstādot arī jaunus siltummezguls. Līdz ar jaunās trases izveidi un biomasas katlu mājas būvniecību pilsētā izveidota vienota apkures sistēma, kurā 13 kurinātājus nomainījis viens katlu mājas uzraugs. Jaunās apkures sistēmas izveide izmaksāja 2,2 miljoni eiro.